Antonio Fernández Coca

Cat

Vicerector de Campus Digital i Transmèdia en el moment de la realització d’aquest llibre, autor del concepte i coordinador. És sobretot un professional de la docència que creu que l’ensenyament només millora i evoluciona gràcies a la formació constant dels professors.

Professor titular d’universitat a la Universitat de les Illes Balears, cerca sempre aconseguir els objectius marcats en cada assignatura, però sense oblidar formar els estudiants en aquelles competències i habilitats que fan possible el seu desenvolupament professional des d’una opció constructiva. És un docent convençut que la recerca constant en els entorns i els llenguatges generacionals en els quals es desenvolupa el creixement educatiu, generacional i social dels estudiants és clau.

Esp

Vicerrector de Campus Digital y Transmedia en el momento de la realización de este libro, autor del concepto y coordinador es sobre todo un profesional de la docencia que cree que ésta solo mejora y evoluciona gracias a la formación constante de los profesores.

Profesor titular de universidad en la Universitat de les Illes Balears, busca siempre lograr los objetivos marcados en cada asignatura sin olvidar formar a los estudiantes en aquellas competencias y habilidades que hacen posible que su desarrollo profesional se construya desde una opción constructiva.

Es un docente convencido de que la investigación constante de los entornos y los lenguajes generacionales en los que se desarrolla el crecimiento educativo, generacional y social de los estudiantes es clave.

Eng

Pro Vice-Chancellor for Digital Campus and Transmedia at the time of publication, and creator and coordinator of the concept, Antonio is above all a professional lecturer who believes teaching can only improve and evolve with constant training initiatives.

A senior lecturer at the University of the Balearic Islands, he constantly strives to attain the objectives set for each subject, without overlooking student training in skills and abilities that ensure their professional development is based on constructive approaches.

He truly believes that ongoing research into peer settings and languages is key to fostering educational, generational and social growth for students.

Maitane Moreno Oroz

Cat

Periodista que parla en públic cada dia des de fa més de disset anys. Professional de la Cadena SER, sap com ha de comunicar experiències alienes d’una manera àgil, que et fa llegir un relat al mateix temps que sents que realment te l’expliquen.

La seva experiència com a formadora en oratòria, en creació de podcasts i motivació de la participació d’estudiants durant una classe, avalada per institucions, universitats i empreses que ja compten amb ella, aconsegueixen que els textos d’aquesta publicació encertin en cada una de les experiències que s’hi recullen.

Esp

Periodista que habla en público cada día desde hace más de diecisiete años. Profesional de la Cadena SER, conoce cómo comunicar experiencias ajenas desde una pluma ágil que te hace leer al tiempo que sientes que realmente te lo están contando.

Su experiencia como formadora en oratoria, realización de podcast y motivación de la participación de estudiantes durante una clase, avalada por instituciones, universidades y empresas que ya cuentan con ella, logran que los textos de esta publicación acierten con cada una de las experiencias reflejadas.

Eng

A daily broadcast journalist who has been active for over 17 years, Maitane works at Cadena SER radio and knows how to communicate unfamiliar experiences with aplomb, meaning readers and listeners really feel and grasp what is being recounted.

Her experience as a trainer in public speaking, podcast production and motivating student participation in class—endorsed by the many institutions, universities and companies that collaborate with her—ensure that the texts in this publication fully and aptly complement each and every one of the experiences shown.

Mikel Oleaga

Cat

Dissenyador gràfic, llicenciat en Belles Arts i Màster en Noves Tecnologies aplicades al Disseny Gràfic amb una trajectòria reconeguda en disseny basat en l’experiència d’usuari.

Basc d’origen i resident a les Balears, que creu que el disseny és una eina per resoldre necessitats que faciliten la comunicació del que és tangible i també el que és intangible.

Convençut que allò que no s’explica no existeix, aporta un dinamisme visual diferent, contemporani i atrevit que convida a llegir gaudint allò que compon des de la paleta que obté gràcies a la seva llarga trajectòria professional.

Esp

Diseñador gráfico, licenciado en Bellas Artes y Máster en Nuevas Tecnologías aplicadas al Diseño Gráfico con una reconocida trayectoria en diseño basado en la experiencia de usuario.

Vasco de origen y residente en Baleares, que cree que el diseño es una herramienta para resolver necesidades que facilitan la comunicación de lo tangible y también lo intangible.

Convencido de que lo que no se cuenta no existe, aporta un dinamismo visual diferente, contemporáneo y atrevido que invita a leer disfrutando aquello que compone desde la paleta que obtiene gracias su larga trayectoria profesional.

Eng

A graphic designer, graduate in Fine Art and with a Master’s in New Technologies applied to Graphic Design, Mikel has a renowned career in design based on user experience and packaging.

Originally from the Basque Country and residing in the Balearics, he believes that design is a tool to meet needs that facilitate communication of both tangible and intangible elements. A firm believer that if it’s not told, it doesn’t exist, he provides a different, contemporary and bold dynamism that invites readers in to enjoy his compositions created from the palette he conjures thanks to his vast professional experience.

Josep Taltavull

Cat

Fotògraf i publicista amb una mirada única.

El seu treball amb marques com Christian Dior, Adidas, Marquès de Murrieta, Loteries i Apostes de l’Estat, Scalpers, Neff, Iberostar, Marriott, i també amb xefs de la nova cuina, com Ferran Adrià o Paco Roncero, així com el premi a la millor foto creativa dels reconeguts premis de disseny Laus 2020, avalen no solament una trajectòria, sinó un caràcter artístic, en què la il·luminació neutra i la seva genuïna atenció per la composició són una part important del treball.

Esp

Fotógrafo y publicista con una mirada única.

Su trabajo con marcas como Christian Dior, Adidas, Marqués de Murrieta, Loterías y Apuestas del Estado, Scalpers, Neff, Iberostar, Marriott y también para chefs de la nouvelle cuisine como Ferrán Adrià o Paco Roncero, así como el premio a la mejor Foto Creativa de los reconocidos premios de diseño Laus 2020, avalan no solo una trayectoria sino un carácter artístico donde la iluminación neutra y su genuina atención por la composición son una parte importante de su trabajo.

Eng

A photographer and publicist with a unique gaze, Josep’s collaboration with brands such as Christian Dior, Adidas, Marqués de Murrieta, Loterías y Apuestas del Estado, Scalpers, Neff, Iberostar and Marriott, with nouvelle cuisine chefs such as Ferran Adrià and Paco Roncero, as well as his award for best creative photo at the renowned Laus 2020 Design Awards, endorse not only a career but also an artistic vision where neutral lighting and a genuine attention to composition constitute a major ingredient of his professional approach.